Fracció vidre

 Què hem d’abocar al contenidor?


Hem de dipositar dintre d’aquest contenidor tots aquell residus d’envasos de Vidre de generació domèstica. A continuació veiem un exemple il·lustratiu:

Quins residus sí i quins noNO


BOTELLES DE VIDRE

      – Botelles de suc, refrigeris,         mostos, sidres, cervesses, vins i licors, etc.

– Envasos de medicaments. Aquests entren en un circuït de reciclatge diferent a la resta d’envasos de vidre (SIGRE: disponible a cada farmàcia).

     – Qualsevol element de vidre (gots, finestres, etc, que no siguen un envàs, vaixelles, pitxers, vidre plà, vidre armat, vidre laminat, finestres, etc, han de portar-se al ecoparc.

 


– Ceràmiques, porcellana, pedres, taulells o restes de rejoles. Aquests són els principals enemics del reciclat de vidre, doncs no tenen una fàcil separació i el seu punt de fussió és distint al del vidre, per la qual cosa si arriben als forns vidrers produixen vidre que cal rebutjar.

     – Taps i xapes. És recomanable que els envasos de vidre siguen depositats lliures de taps.


POTS I FLASCONS

           – Begudes, aliments i perfums, etc.

Comentarios cerrados.