Fracció paper / cartó

Què hem d’abocar al contenidor?


Hem de dipositar dintre d’aquest contenidor tots aquells residus i envasos de paper o cartó de generació domèstica.

Quins residus sí i quins no


NO


             – Periòdics i revistes
– Propaganda
– Caixes de cartó (galletes, detergents, etc)
– Envasos de cartó per a ous
– Bosses de paper

                         – Briks
– Panyals, tovallons, mocadors
– Papers bruts o papers encerats, engreixats, metal·litzats o plastificats


Recomendació: Per un bon ús del contenidor, heu de plegar els cartons abans d’introduïr-los dintre el contenidor. No deixeu caixes fora del contenidor.

Comentarios cerrados.