Jardins

L’objectiu de la secció de jardineria municipal és la prestació dels serveis de conservació de totes les zones enjardinades i parcs públics del terme municipal, tot tenint sempre ben present la manca d’aigua i per tant, introduint els criteris de xerojardineria al nostre abast.

Les característiques mediterrànies marquen tant les espècies con les pràctiques a utilitzar, tractant sempre de minimitzar l’impacte sobre l’entorn amb la intenció de que els espais s’integren dintre de l’entorn urbà com el valor afegit que representen.

Idiomes