EL NOSTRE ENTORN NECESSITA DE LA TEUA AJUDA

Avui en dia, la vida moderna ens condueix a adquirir una gran quantia de residus sense adonar-nos-en, com és el cas d’envasos de plàstic d’aliments, pots d’alumini per a refrescs, borses de plàstic/cartró per les compres realitzades o llaunes de metall per a conserves, entre d’altres.

Si separem els residus en cadascuna de les fraccions: orgànics, envasos, paper/cartró, vidre i resta, observarem que tot el que comprem pot ser separat i reciclat d’una manera pertinent. Com a resultat el contenidor de la resta romandrà buit.

El reciclatge ens ajuda a preservar el nostre entorn i millorar la nostra qualitat de vida, ja que  contribueix a estalviar matèries primeres, energia, aigua i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A banda, aquesta activitat també contribueix al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i un nou teixit industrial amb un alt valor mediambiental.

A partir de la font de dades municipals sobre el reciclatge, s’han realitzat les següents gràfiques:

RECICLATGE

Per fer una xicoteta comparativa, a El Poble Nou de Benitatxell, des de l’any 2.006 fins a l’any 2015, sols s’ha registrat un augment d’un 15% en el reciclatge. Si estudiem més exhaustivament les dades, aquesta diferència en els residus reciclats ve impulsada des de 2.015 classificant-se el 17 % del total (366.000 Kg reciclats de 2.464.000 kg recollits), mentre que en 2.014 sols es va registrar un 11 % separat. Aquest esdeveniment ens mostra que anem pel bon camí, però la quantitat reciclada respecte del total encara és molt baixa, el que significa que hem de treballar tots junts per tal d’aconseguir incrementar la quantia dels residus separats i reciclats, ja que el fet de garantir un futur sostenible a les pròximes generacions, es troba en mans de cadascú de nosaltres.

Idiomes