Camins

El Poble Nou de Benitatxell compta amb un extens viari de camins rurals que enllacen amb el medi rural.

El servei que presta Poble Net s’encarrega de netejar les voreres de camins, desbrossant i retirant els herbassars de vora camins així com la retirada i neteja d’escombraires i altres residus.

És un servei amb una marcada estacionalitat doncs la temperada comença a partir de la segon quinzena de maig i acaba en setembre. Cada temporada es netegen vora XX km de viari.

Aquest servei ofereix recolzament en neteges i manteniments de zones verdes municipals, programes PAMER i ENCORB, amb el que aconseguim una gran sinèrgia entre serveis relacionats.

Idiomes