El termini de recepció de sol·licituds serà de tres dies hàbils des de la publicació de l’anunci de la convocatòria en la web de l’entitat, fins el dia 26/05/2023 a les 14:00 hores.

Idiomes